СОЛ


Солта се произвежда чрез изпаряване на морска или солена вода или чрез добив на каменна сол.

Солта намира широко приложение в готварството, при боядисването на текстил, производство на сапуни, почистване на пътищата през зимата, производство на целулоза и хартия. Солните мини се използват за складиране на много важни документи, предмети и ядрени отпадъци.

Солта която се продава е натриев хлорид с добавка на магнезиев карбонат и натриев йодид или калиев йодат. На повечето пакети пише йодирана сол.

Значението на солта за здравето на човека е твърде голямо. В страните със студен климат дневната консумация е много по-малка. В условията на горещ климат консумацията на сол е препоръчително  да се увеличи.

Употребата на готварска сол се ограничава или изключва при заболявания на сърдечно-съдовата система, при алергични състояния, гастрити, язвена болест, при проблеми с отделителната система и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар